O firmie

Zakład Usługowo–Handlowo–Produkcyjny „ZUBIT” powstał w 1985 roku i od tego czasu działa nieprzerwanie zarejestrowany na terenie Gminy Kamieniec Ząbk. Do 1998 roku realizowaliśmy przedsięwzięcia ogólnobudowlane. Po powodzi tysiąclecia zmieniliśmy profil działalności i skierowaliśmy swoje siły w stronę budownictwa drogowego.

Zajmujemy się budową dróg, chodników, placów, terenów rekreacyjnych, sieci sanitarnych i burzowych oraz budowli inżynierskich i ziemnych. Wykonujemy remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych. Posiadamy odpowiednie i stale modernizowane zaplecze sprzętowe oraz wyspecjalizowaną kadrę. Gwarantujemy wysoką jakość oferowanych usług, czego wyrazem są posiadane referencje.

Polecamy Państwu usługi w zakresie układania chodników, wjazdów, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych, alejek parkowych z kostki betonowej i kamiennej, płyt i płytek, itp., budowy dróg o nawierzchniach tłuczniowych i bitumicznych, roboty ziemne, budowy i remonty przepustów i wjazdów do posesji, budowy kanalizacji deszczowych i sanitarnych oraz transport i wynajem sprzętu budowlanego.

Zaufaj naszemu doświadczeniu zbieranemu od 1985 roku. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem z dużym parkiem maszynowym.