Oferta

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę współpracy w zakresie budowy dróg, placów, chodników, dojść do posesji i remontów podwórek w najpopularniejszych technologiach wykonywania robót. Ponadto wykonujemy prace ziemne, odwodnienia, utwardzenia terenów. Prowadzimy usługi transportowe oraz wynajmu sprzętu budowlanego.

Posiadamy niezbędny zasób wiedzy i doświadczenia, a także sprzętu technicznego potrzebnego w realizacji dużych przedsięwzięciach budowlanych.

Prace wykonane przez naszą firmę cechują się wysoką jakością potwierdzoną przez naszych klientów w wystawionych referencjach.

Zapraszamy do kontaktu.

Wykonujemy nawierzchnie układane z masy mineralno-bitumicznej, w tym drogi, ścieżki, boiska, oraz wykonujemy naprawy cząstkowe dróg.

Wykonujemy nawierzchnie układane z kostki granitowej i betonowej, w tym: place, ścieżki, parkingi, podjazdy, schody.

Wykonujemy wykopy i stabilizacje gruntu pod podbudowy, a także drogi technologiczne oraz drogi gruntowe.

Zajmujemy się pracami melioracyjnymi w zakresie: czyszczenia rowów oraz przepustów, wykonywania odwodnień liniowych i drenaży.

Prowadzimy usługi transportowe oraz usługi i wynajem maszyn budowlanych.

Nasz sprzęt

Zaufaj naszemu doświadczeniu zbieranemu od 1985 roku. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem z dużym parkiem maszynowym.